สำนักพระราชวังประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
สำนักพระราชวังประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ทรงเสด็จเปิดสถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

กุ้งฝอย เลี้ยงง่าย โตง่าย กำไรงาม โดยฉวีวรรณ  หนูนุ่นกุ้งฝอยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่สามารถวัดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำได้เป็นอย่างดี เพราะว่ากุ้งฝอยเป็นสัตว์น้ำที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แหล่งน้ำไหนมีความสะอาดและอุดมสมบูรณ์เราจะพบกุ้งฝอยได้มาก แต่ถ้าแหล่งน้ำไหนไม่สะอาดก็จะไม่พบเจอกุ้งฝอยซักตัวเดียว ในปัจจุบันธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปมากแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆไม่ค่อยสะอาดเราเลยไม่ค่อยพบเจอกุ้งฝอยในธรรมชาติมากเท่าไร

ประวัติการเพาะกุ้งก้ามกรามครั้งของประเทศไทยสวัสดีช่วงบ่ายๆ...ครับ หลายท่านคงรู้จักกุ้งก้ามกรามกันดีแล้ว...แม้ปัจจุบันกุ้งก้ามแดงจะมาแรงก็ตาม...แต่ก็เป็นกุ้งต่างถิ่น ต่างที่...สำหรับกุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งพื้นถิ่นบ้านเรา โดยเฉพาะในทะเลสาบสงขลา...แต่แรกอุดมสมบูรณ์มากๆ ขนกัน จับกันได้เป็นลำเรือ...ต่างจากเดี๋ยวนี้ที่จับได้น้อยลง...แต่ดีที่ยังมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาเข้ามาช่วยฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามให้ยังคงอยู่คู่ทะเลสาบสงขลา...หลายท่านคงอยากทราบว่าประวัติความเป็นมาของการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเป็นอย่างไร...วันนี้ขอนำเสนอในรูปของโปสเตอร์ครับ...ลองติดตามรายละเอียดดังลิ้งครับ...

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตรสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์กุ้งก้ามกรามได้เป็นผลสำเร็จขึ้นเป็นที่แรก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระทัยและให้ขยายพันธุ์เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อประชาชนนำไปเพาะเลี้ยงประกอบอาชีพ ซึ่งทางสถาบันได้น้อมนำพระราชดำริ มาปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

การรวบรวมพันธุ์ กุ้งหัวมันจากธรรมชาติ โดย อนุเชษฐ์ อรชรชีววิทยา กุ้งหัวมัน Yellow shrimp Metapenaeus brevicornis (H. Milne- Edward, 1837) เป็นกุ้งชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยในแหล่งน้ำที่ต่อกับทะเล มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น กุ้งแตะ กุ้งเหลือง ลักษณะทั่วไปของกุ้งหัวมัน คือ ผิวตัวออกสีเหลืองและเหลืองจัดมากในฤดูผสมพันธุ์ กุ้งหัวมันสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของความเค็มได้ในช่วงกว้าง (Euryhaline)โดยปกติกุ้งชนิดนี้จะมีการสืบพันธุ์ในน้ำกร่อย

คุยฟุ้ง กุ้งก้ามกราม(ตอนที่ 2) โดยขวัญเรือน สุวรรณรัตน์จากการสัมภาษณ์แม่ค้าคนกลางที่รับซื้อกุ้งก้ามกรามจากชาวประมงถึงเรื่องราคาถึงกับต้องตะลึงกันเลยทีเดียวแม่ค้ากล่าวว่า เมื่อประมาณ ปี2553-2554 กุ้งก้ามกรามที่รับซื้อจากชาวประมงแบ่งเป็นแค่ 2 ขนาด เท่านั้น คือ กุ้งก้ามกรามขนาดต่ำกว่า 1 ขีด/ตัว ราคากิโลกรัมละ 280-350 บาท กุ้งก้ามกรามขนาด 1 ขีด/ตัว ขึ้นไป กิโลกรัมละ 350 บาท แต่หลังจากปี 2555 จนถึงปัจจุบัน

หลังจากที่กรมประมงมีนโยบายให้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาโรค EMS ระบาดในกุ้งจากที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบปัญหาในการเลี้ยงกุ้งเป็นอย่างมากเพราะเจอปัญหาเรื่องโรคระบาดทำให้เลี้ยงกุ้งไม่ได้ และประสบภาวะขาดทุนทำให้การส่งออกกุ้งไทยเกิดการชะลอตัว เกษตรกรก็ไม่กล้าจะเลี้ยงกุ้งเพราะเกรงจะเกิดโรค EMS ขึ้นอีก สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้น

ทำอย่างไร จึงจะฝ่าวิกฤตอีเอ็มเอสได้ โดย นางสาวเจษฎาภรณ์ อินทรัตน์ช่วงนี้คงต้องยอมรับว่า การเลี้ยงกุ้งประสบวิกฤตเรื่องโรคตายด่วน หรือ “อีเอ็มเอส” อย่างมาก ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบปัญหาภาวะขาดทุน ผลผลิตน้อยลง ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ เกษตรกรรายย่อย จำนวนไม่น้อยต้องหยุดเลี้ยงไป ส่วนฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ ต่างลดจำนวนบ่อเลี้ยงลง เพราะไม่มั่นใจว่าจะสามารถเลี้ยงกุ้งผ่านวิกฤต “อีเอ็มเอส” ได้หรือไม่

เกิดอะไรขึ้นเมื่อเลี้ยงกุ้งหน้าฝน โดย อำรัน บังกูสัน“ ฤดูฝน”เป็นฤดูกาลที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหวังให้มีน้ำ เป็นเสมือนสิ่งที่เรารอคอยกันมานานหลังจากผจญกับภัยแล้ง ผลผลิตของเกษตรกรบางรายต้องเสียหายกับภัยแล้ง บางรายประคับประคองมาได้ แต่เข้าฤดูฝนก็ใช่ว่าการเลี้ยงกุ้งจะไม่มีการปรับตัว คนเลี้ยงอาจจะต้องปรับตัวบ้างเช่นกัน

แปรรูปกุ้งกะต่อม อีกหนึ่งอาชีพเสริมของชาวเลสาบ โดย บุญยา คงคาลิหมีนไม่ว่าใครจะเลือกทำอาชีพอะไร ก็ล้วนแล้วแต่สร้างรายได้เพื่อมาเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัวได้ทั้งนั้น แต่อาชีพเสริมนี่ซิ... บางคนยังหาไม่ได้เลยว่าจะเสริมด้วยอาชีพอะไร ส่วนใครที่หาได้แล้วก็ดีไปจะได้เพิ่มพูนรายได้ในส่วนของการเลี้ยงชีพต่อไป ดั่งชาวเลสาบบางครอบครัวเขาก็มีอาชีพเสริมด้วยเหมือนกันนะ ก็แปรรูปกุ้งกะต่อมงัย...?

เกณฑ์การขอรับรอง จีเอพี โดยตุลฮาบ หวังสุขทำความเข้าใจผ่านบทความฉบับนี้อีกสักครั้งนะครับกับ เรื่องจีเอพี เกษตรกรหลายท่านมีความเข้าใจดีแต่ก็ยังมีเกษตรกรอีกหลายท่าน เช่นกันครับที่ไม่รู้ว่า จีเอพี มันคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรเกษตรกรต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อใช้ประกอบในการขายกุ้ง Download