โรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
สะพานสูบน้ำทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ถนนไปโรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
สวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

วิธีการเพาะพันธุ์ กุ้งเครฟิช

          การผสมพันธุ์กุ้งเครฟิช สามารถทำได้ตลอดทั้งปี ด้วยวิธีง่ายๆ ในตู้เลี้ยง โดยไม่ต้องมีเทคนิคพิเศษอะไรเหมือนกับการเพาะพันธุ์ปลาหางนกยูงเพียงแค่ปล่อยตัวผู้และตัวเมียที่แข็งแรง มีอายุประมาณ 6-7 เดือนขึ้นไปซึ่งอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ให้อยู่ด้วยกัน และต้องมีเนื้อที่กว้างขวางพอสำหรับกุ้งด้วย

รู้ทัน ป้องกันโรค EHP ในการเลี้ยงกุ้งทะเล โดย นางสาวเจษฎาภรณ์  อินทรัตน์EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) หรือเรียกกันว่า ไมโครสปอริเดีย เชื้อ EHP นี้ พบทั่วไปในแถบเอเชีย เช่น ประเทศจีน มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ฯลฯ โดยเชื้อ EHP พบได้จากการนำอาหารที่มีชีวิตและสัตว์จากพื้นบ่อที่มีเชื้อ     EHP เมื่อกุ้งกินเข้าไปทำให้กุ้งติดเชื้อได้ โดยเชื้อ EHP จะเข้าไปในท่อตับ ทำลายอวัยวะที่มีความสามารถในการใช้สารอาหาร ทำให้กุ้งโตช้ามากๆ ปัญหาของโรค EHP นี้

เลือกลูกกุ้งดี มีชัยไปกว่าครึ่ง โดย ตุลฮาบ หวังสุขการเลี้ยงกุ้งนับเป็นธุรกิจหนึ่งที่ทำรายได้สูงแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ผู้เขียนได้รวบรวมวิธีที่นิยมของเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเลือกลูกกุ้งที่ดี เพื่อให้เกษตรกรพิจารณาและเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเอง     เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าลูกกุ้งคือปัจจัยสำคัญอันดับหนึ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดถึงความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้ง เกษตรกรที่มีประสบการณ์มักจะพิถีพิถันในการเลือกซื้อลูกกุ้งที่จะนำมาปล่อยเป็นพิเศษ ต่างก็มีหลักหรือวิธีในการคัดเลือกแตกต่างกันออกไปตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละคน แต่หลักใหญ่ๆที่เหมือนกัน คือต้องการลูกกุ้งที่แข็งแรง โตเร็ว และปลอดโรค

กุ้งฝอย เลี้ยงง่าย โตง่าย กำไรงาม โดยฉวีวรรณ  หนูนุ่นกุ้งฝอยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่สามารถวัดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำได้เป็นอย่างดี เพราะว่ากุ้งฝอยเป็นสัตว์น้ำที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แหล่งน้ำไหนมีความสะอาดและอุดมสมบูรณ์เราจะพบกุ้งฝอยได้มาก แต่ถ้าแหล่งน้ำไหนไม่สะอาดก็จะไม่พบเจอกุ้งฝอยซักตัวเดียว ในปัจจุบันธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปมากแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆไม่ค่อยสะอาดเราเลยไม่ค่อยพบเจอกุ้งฝอยในธรรมชาติมากเท่าไร

ประวัติการเพาะกุ้งก้ามกรามครั้งของประเทศไทยสวัสดีช่วงบ่ายๆ...ครับ หลายท่านคงรู้จักกุ้งก้ามกรามกันดีแล้ว...แม้ปัจจุบันกุ้งก้ามแดงจะมาแรงก็ตาม...แต่ก็เป็นกุ้งต่างถิ่น ต่างที่...สำหรับกุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งพื้นถิ่นบ้านเรา โดยเฉพาะในทะเลสาบสงขลา...แต่แรกอุดมสมบูรณ์มากๆ ขนกัน จับกันได้เป็นลำเรือ...ต่างจากเดี๋ยวนี้ที่จับได้น้อยลง...แต่ดีที่ยังมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาเข้ามาช่วยฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามให้ยังคงอยู่คู่ทะเลสาบสงขลา...หลายท่านคงอยากทราบว่าประวัติความเป็นมาของการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเป็นอย่างไร...วันนี้ขอนำเสนอในรูปของโปสเตอร์ครับ...ลองติดตามรายละเอียดดังลิ้งครับ...

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตรสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์กุ้งก้ามกรามได้เป็นผลสำเร็จขึ้นเป็นที่แรก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระทัยและให้ขยายพันธุ์เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อประชาชนนำไปเพาะเลี้ยงประกอบอาชีพ ซึ่งทางสถาบันได้น้อมนำพระราชดำริ มาปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

การรวบรวมพันธุ์ กุ้งหัวมันจากธรรมชาติ โดย อนุเชษฐ์ อรชรชีววิทยา กุ้งหัวมัน Yellow shrimp Metapenaeus brevicornis (H. Milne- Edward, 1837) เป็นกุ้งชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยในแหล่งน้ำที่ต่อกับทะเล มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น กุ้งแตะ กุ้งเหลือง ลักษณะทั่วไปของกุ้งหัวมัน คือ ผิวตัวออกสีเหลืองและเหลืองจัดมากในฤดูผสมพันธุ์ กุ้งหัวมันสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของความเค็มได้ในช่วงกว้าง (Euryhaline)โดยปกติกุ้งชนิดนี้จะมีการสืบพันธุ์ในน้ำกร่อย

คุยฟุ้ง กุ้งก้ามกราม(ตอนที่ 2) โดยขวัญเรือน สุวรรณรัตน์จากการสัมภาษณ์แม่ค้าคนกลางที่รับซื้อกุ้งก้ามกรามจากชาวประมงถึงเรื่องราคาถึงกับต้องตะลึงกันเลยทีเดียวแม่ค้ากล่าวว่า เมื่อประมาณ ปี2553-2554 กุ้งก้ามกรามที่รับซื้อจากชาวประมงแบ่งเป็นแค่ 2 ขนาด เท่านั้น คือ กุ้งก้ามกรามขนาดต่ำกว่า 1 ขีด/ตัว ราคากิโลกรัมละ 280-350 บาท กุ้งก้ามกรามขนาด 1 ขีด/ตัว ขึ้นไป กิโลกรัมละ 350 บาท แต่หลังจากปี 2555 จนถึงปัจจุบัน

หลังจากที่กรมประมงมีนโยบายให้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาโรค EMS ระบาดในกุ้งจากที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบปัญหาในการเลี้ยงกุ้งเป็นอย่างมากเพราะเจอปัญหาเรื่องโรคระบาดทำให้เลี้ยงกุ้งไม่ได้ และประสบภาวะขาดทุนทำให้การส่งออกกุ้งไทยเกิดการชะลอตัว เกษตรกรก็ไม่กล้าจะเลี้ยงกุ้งเพราะเกรงจะเกิดโรค EMS ขึ้นอีก สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้น

ทำอย่างไร จึงจะฝ่าวิกฤตอีเอ็มเอสได้ โดย นางสาวเจษฎาภรณ์ อินทรัตน์ช่วงนี้คงต้องยอมรับว่า การเลี้ยงกุ้งประสบวิกฤตเรื่องโรคตายด่วน หรือ “อีเอ็มเอส” อย่างมาก ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบปัญหาภาวะขาดทุน ผลผลิตน้อยลง ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ เกษตรกรรายย่อย จำนวนไม่น้อยต้องหยุดเลี้ยงไป ส่วนฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ ต่างลดจำนวนบ่อเลี้ยงลง เพราะไม่มั่นใจว่าจะสามารถเลี้ยงกุ้งผ่านวิกฤต “อีเอ็มเอส” ได้หรือไม่