รายงานจัดซื้อจัดจ้าง

แลกลิงค์กับ NICA

    

images by free.in.th

 

Home งานวิจัยการเพะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง การเลี้ยงปลาหมอไทยในกระชังในแม่น้ำปากพนัง
การเลี้ยงปลาหมอไทยในกระชังในแม่น้ำปากพนัง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2012 เวลา 11:28 น.

 

การเลี้ยงปลาหมอไทยในกระชังในแม่น้ำปากพนัง
Cage Culture of Climbing Perch (Anabas testudineus, Bloch)In The Pakpanang River


สุวรรณดี  ขวัญเมือง                                                                                                Suwandee   Khwanmaung
สันทนา  สรรเสริญ                                                                                                                  Santana   Sanson 
สุธาทิพย์  ทิพยวงศ์                                                                                                  Suthathip  Thippayawong
กู้วงศ์  คำปล้อง                                                                                                                Goowong   Kamplong


บทคัดย่อ
     การทดลองเลี้ยงปลาหมอไทยในกระชังในแม่น้ำปากพนัง ที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน 4 ระดับ คือ 12.5, 25, 50 และ 100 ตัว/ตารางเมตร เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2542 เมื่อเริ่มการทดลองปลาหมอไทยมีน้ำหนักเฉลี่ย 10.41 กรัม ความยาวเฉลี่ย 7.66 เซนติเมตร เลี้ยงในกระชังขนาด 3x3x2 เมตร ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปประเภทลอยน้ำ วันละ 2 ครั้ง พบว่าปลามีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 43.17, 41.62, 40.70 และ 41.17 กรัม ตามลำดับ มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 12.50, 12.52, 12.28 และ 12.25 เซนติเมตร ตามลำดับ อัตราการเพิ่มน้ำหนักเท่ากับ 57.81, 56.33, 55.42 และ 54.79 กรัม ตามลำดับ อัตราการเพิ่มความยาวเท่ากับ 8.04, 7.86, 7.62 และ 7.59 เซนติเมตร ตามลำดับ อัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 90.26, 85.78, 83.33 และ 83.11 ตามลำดับ อัตราแลกเนื้อเท่ากับ 1.98, 2.03, 2.14 และ 2.17 ตามลำดับ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่ในชุดการทดลอง 100 ตัวต่อตารางเมตรจะมีรายได้ต่อกระชังสูงสุด

คำสำคัญ : ปลาหมอไทย, แม่น้ำปากพนัง

 


 

เวลา

ผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน

กระบวนการทำงาน

จำนวนผู้เข้าชม

1308352
TodayToday49
YesterdayYesterday1150
This WeekThis Week6296
This MonthThis Month30625
All DaysAll Days1308352ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla 1.5 theme  Valid XHTML and CSS.