รายงานจัดซื้อจัดจ้าง

แลกลิงค์กับ NICA

    

images by free.in.th

 

Home งานวิจัยการเพะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาปลา และสภาวะการประมง...
นิเวศวิทยา ชีววิทยาปลา และสภาวะการประมง... PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2012 เวลา 15:11 น.

 

นิเวศวิทยา ชีววิทยาปลา และสภาวะการประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง

 

มะลิ บุณยรัตผลิน คีรี กออนันตกุล บุญส่ง ศรีเจริญธรรม ธนาภรณ์ จิตตปาลพงศ์

อภิชาต เติมวิชชากร วิระธรรม ทองพันธุ์ มณฑรพ กากแก้ว

 

บทคัดย่อ

 

           การศึกษานิเวศวิทยา ชีววิทยาปลา และสภาวะการประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามตอนล่างได้ดำเนินการสุ่มและรวบรวมตัวอย่างคุณภาพน้ำ แพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน ปลา และการทำการประมงตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ำสงครามที่บ้านไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ถึงบ้านท่ากกแดง อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือนมิถุนายน 2544 ถึงเดือนสิงหาคม 2545 สำหรับตัวอย่างปลาได้สุ่มจากการทำการประมงโต่ง อวนทับตลิ่ง และกัดต้อน รวม 5-10 จุด พร้อมทั้งการประมวลข้อมูลทุติยภูมิของอุทกวิทยาและภูมิสัณฐานของลุ่มน้ำ แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประเมินค่าดัชนีทางนิเวศวิทยาและโครงสร้างปรชาคมปลา การแพร่กระจาย และการทำการประมง พร้อมทั้งการวิเคราะห์สถิติของวิธีวิเคราะห์การจัดกลุ่มและการจัดลำดับ

           ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามตอนล่างมีช่วงเวลาน้ำท่วมนาน 3-4 เดือน เป็นลุ่มน้ำที่มีความหลากหลายและความชุกชุมของทรัพยากรปลาอย่างยิ่ง พบชนิดพันธุ์ปลารวม 149 ชนิด 33 ครอบครัว มีผลผลิตทางการประมงเฉลี่ย 14.5+9.6 กิโลกรัมต่อไร่ ผลจับปลาต่อหน่วยเครื่องมือโต่งเฉลี่ย 34.7+34.2 กิโลกรัมต่อโต่งต่อวัน โครงสร้างชนิดปลาในลำน้ำสงครามโดยน้ำหนัก 10 อันดับแรก ประกอบด้วย ปลานางร้อยละ 12.64 ปลาแปบร้อยละ 7.27 ปลาไส้ตันตาขาวร้อยละ 5.94 ปลากระสูบขีดร้อยละ 5.34 ปลากดเหลืองร้อยละ 4.23 ปลาเสือพ่นน้ำร้อยละ 3.46 ปลาปีกไก่ร้อยละ 3.40 ปลาสังกะวาดท้องคมร้อยละ 3.36 ปลากาดำร้อยละ 3.24 และปลาชะโอนร้อยละ 3.13 ตามลำดับ มีค่าดัชนีความหลากหลายในช่วงน้ำลงเฉลี่ย 4.696 และในช่วงน้ำน้อยถึงน้ำหลากเฉลี่ย 3.665 โครงสร้างกลุ่มปลาประกอบด้วยกลุ่มปลาเกล็ดร้อยละ 40.50 กลุ่มปลาหนังร้อยละ 40.90 กลุ่มปลากินเนื้อร้อยละ 1.82 และกลุ่มปลาอื่น ๆ ร้อยละ 16.78 การแพร่กระจายของประชาคมปลาในลำน้ำสงครามช่วงน้ำลงพบมรความแตกต่างกันระหว่างช่วงเวลากลางวันกับเวลากลางคืนมากกว่าความแตกต่างกันในระหว่างพื้นที่สุ่มตัวอย่าง ส่วนการแพร่กระจายของประชาคมปลาในลำน้ำสาขาพบมีความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่สุ่มตัวอย่างมากกว่าความแตกต่างกันระหว่างช่วงเวลาสุ่มตัวอย่างในรอบวัน ปริมาณผลผลิตปลาบางส่วนที่ประเมินได้จากผลจับปลาของเครื่องมือประงชนิดที่มีประสิทธิภาพมากมีประมาณ 1,400 ตันต่อปี ประกอบด้วยผลจับจากโต่ง 149.1 ตัน อวนทับตลิ่ง 245.3 ตัน ลอบยืน 181.4 ตัน ยอขันช่อ 278.8 ตัน ช้อนสนั่น 24.0 และการทำประมงกัดต้อน 522.5 ตัน มีเครื่องมือโต่ง 136 โต่ง ทำการประมงในช่วงน้ำลงระหว่างวันที่ 19 กันยายน ถึง 23 ตุลาคม 2544 การทำประมงกัดต้อน 64 แห่ง ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนมกราคม 2545และอวนทับตลิ่งจำนวน 56 ผืน ทำการประมงประมาณ 5-7 เดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2545คำสำคัญ: นิเวศวิทยา ชีววิทยาปลา การทำการประมง แม่น้ำสงคราม

วารสารการประมง

ปีที่ 55 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2545 หน้า 491

 

เวลา

ผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน

กระบวนการทำงาน

จำนวนผู้เข้าชม

1346773
TodayToday58
YesterdayYesterday1476
This WeekThis Week1534
This MonthThis Month33505
All DaysAll Days1346773ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: free Joomla 1.5 theme  Valid XHTML and CSS.